Dyma’r mudiad sy’n cael ei bweru gan bobl ar gyfer Caerdydd wyrddach, decach, gwylltach ac iachach. Mae gennem aelodaeth o mwy na 100 o bobl. Y Pwyllgor Rheoli presennol yw:

Lia Moutselou
Melissa Boothman

Emma Jones

A:

  • Leonora Thomson
  • Siôn Williams

Cofnodion cyfarfod