• Llongyfarchiadau i’r Pwyllgor Rheolaeth newydd

    Llongyfarchiadau i’r Pwyllgor Rheolaeth newydd

    Mae etholiadau cyntaf y Pwyllgor Rheoli wedi dod i ben. Etholwyd y bobl ganlynol i wasanaethu tan y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf: Melissa Boothman David Clubb Sheona Evans Emma Jones Madeleine McGivern Lia Moutselou Leonora Thompson Siôn Williams Llongyfarchiadau i’r rhai a etholwyd, a llawer o ddiolch i bawb a gyflwynodd eu ceisiadau.